Mies istuu toimistossa

Testamenttilla vaikutetaan siihen, miten omaisuus kuoleman jälkeen jaetaan. Testamenttityyppejä ovat mm.

1. Omistusoikeustestamentti

2. Rajoitettu omistusoikeustestamentti

3. Hallintatestamentti 

4. Tuotto-oikeustestamentti 

Testamenttityyppejä voidaan samassa testamentissa sekoittaa. Perillisille voidaan antaa esimerkiksi omistusoikeus rahaan, mutta hallintaoikeus asuntoon. 

Testamenttityyppien merkitys on ennen kaikkea siinä, kuinka vahvan oikeuden perillinen omaisuuteen saa. 

Myös verotukselliset syyt tulee ottaa huomioon testamenttiyyppiä valitessa.

Keskinäinen testamentti 

Keskinäinen testamentti on suosittu erityisesti avio- ja avoparien välillä. Keskinäinen testamentti on ikään kuin kahden testamentin yhdistelmä.

Milloin minun tulisi tehdä testamentti?

Testamentin tekemistä kannattaa harkita ainakin seuraavissa tilanteissa:

  • haluat välttää perintöriidat
  • elämäntilanteesi muutuu (esim. saat lapsia, menet naimisiin, eroat)
  • haluat vaikuttaa perintöveroihin