Perukirja

Perunkirjoitustilaisuus on toimitettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Tätä ennen tulee kuitenkin hankkia tarpeelliset asiapaperit perukirjan laatimista varten, kuten virkatodistukset ja saldotodistukset. Näiden saamisessa voi kulua joskus paljonkin aikaa, minkä vuoksi kannattaa olla liikkeellä ajoissa.

Perukirjan tärkeimmän sisällön muodostaa vainajan varat ja velat. Tämän lisäksi perukirjasta täytyy käydä ilmi moni muukin tärkeä tieto. Jos vainaja oli naimisissa, tulee myös lesken varat ja velat luetteloida.

Perukirjan allekirjoittaa pesänilmoittaja (esim. vainajan lapsi, puoliso) sekä uskotut miehet. Uskotut miehet arvioivat vainajan omaisuuden arvon. Käytännössä uskottuina miehinä toimivat lakitoimiston henkilökunta.

Miten toimeksianto etenee meillä?

1. Alkuneuvottelu toimistolla tai puhelimessa

 Alkuneuvottelussa käydään läpi mm.

-kuolinpesä yleisesti

-tarvittavat asiakirjat

-toimeksiannon hinta

2. Asiapaperien ja tietojen hankkiminen.

Tämän hoitaa joko asiakas tai toimistomme.

3. Perukirjaluonnoksen laatiminen.

Kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kasassa, toimistomme laatii perukirjaluonnoksen.

4. Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta sopiminen. Sen jälkeen kun olemme laatineet perukirjaluonnoksen, otamme yhteyttä asiakkaaseen ja sovimme hänen kanssaan perunkirjoitustilaisuuden toimittamisen ajan. Pyrimme myös siihen, että kaikki osakkaat pääsisivät tulemaan halutessaan paikalle. Toimistomme yleensä hoitaa kutsujen toimittamisen.

5.  Perunkirjoitustilaisuus.

Perunkirjoitustilaisuudessa perukirjaluonnos käydään läpi ja siihen tehdään tarvittaessa lisäyksiä tai muutoksia.

6. Valmiin perukirjan toimittaminen verovirastoon. Perukirja tulee toimittaa viimeistään 1 kk kuluessa vainajan kotipaikan verovirastoon.