Nuija

Jokaisella on oikeus hakea muutosta itseään koskeviin viranomaisten (hallinto)päätöksiin.

Tällaisia päätöksiä ovat  muun muassa erilaiset etuus- ja lupapäätökset. Etuuspäätöksiä ovat esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen eli KELA:n maksamat tuet ja kunnan maksama toimeentulotuki. Lupapäätöksiä ovat esimerkiksi rakennuslupa ja elinkeinolupa. Näiden lisäksi on olemassa päätöksiä, joissa asianosainen velvoitetaan tekemään jotakin, esimerkiksi maksamaan vero tai muu viranomaismaksu.

Miten valittaminen etenee?

1. Sen jälkeen kun asianosainen on saanut kielteisen päätöksen viranomaiselta, on asianosaisella mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö lautakuntatyyppiselle toimielimelle.

2. Mikäli lautakunta hylkää oikaisupyynnön, haetaan muutosta tämän jälkeen tuomioistuimelta, joita ovat asiatyypistä riippuen hallinto-oikeus tai vakuutusoikeus.

3. Hallinto-oikeudesta voidaan edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaaditaan usein valituslupa. 

Edullinen ja riskitön tapa valittaa

Lakiasiaintoimisto Nislaw tarjoaa edullisen ja riskittömän tavan valittaa viranomaisten päätöksistä. 

Sosiaalietuusasioissa maksat vain, jos voitamme jutun. Tällöinkin palkkio voidaan sitoa jutun intressiin nähden kohtuulliseksi. Katso lisää sivulta Pro bono.

Esim. 1000€ tukien takaisinperintäjutussa palkkioksi voitaisiin sopia 10% , jos toimiemme ansiosta takaisinperintä vältetään. Tällöin palkkio olisi siis 100€. Jos juttu hävitään kokonaan, emme peri palkkiota lainkaan.

Muissa kuin sosiaalietuuksia koskevissa asioissa lähtökohtana on aikaperusteinen palkkio, mutta voimme myös sopia, että palkkio sidotaan jutun lopputulokseen.