Suomen lippu

Suomen kansalaisella on monenlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, mitkä on hyvä tuntea. Aivan jokaista lakimuutosta ei tarvitse tietää, sillä eduskunta säätää uusista laeista jatkuvasti, eivätkä läheskään kaikki kosketa tavallisen myyjän, lähihoitajan tai vaikkapa bussikuskin elämää. Edes huippujuristit eivät tiedä kaikista laeista ja niihin tulleista muutoksista! Riittää, että tietää perustuslain ja tasa-arvolain pääkohdat, sekä esimerkiksi liikennesäännöt. Kuluttajansuojalain olemassaolosta on hyvä olla tietoinen, jotta siihen voi tarvittaessa tutustua tarkemmin. Kuluttajansuojalaki turvaa ostajan asemaa Suomessa. 

Myös omat velvollisuudet on hyvä tietää, kuten velvollisuus todistaa oikeudessa ja auttaa toisia hätätilanteessa. Vaikka voit saada lainaa käyttöösi ilman vakuuksia, tulee laina maksa ajallaan – myös puhelimella haettava pikavippi voi johtaa luottotietojen menettämiseen ja ulosottoon. 

Miten saada tieto uusista laeista?

Lakipykälien ja niihin tulleiden muutosten seuraaminen on kaksipiippuinen juttu. Ketään ei voida velvoittaa seuraamaan lakiuutisia, sillä kansanedustajat tai asianajajatkaan eivät niin tee. Silti jokaisella kansalaisella on velvollisuus tuntea maan laki, ja tähän velvollisuuteen voidaan joskus vedota viranomaisten toimesta.

Pankitkin lähettävät aina kirjeen, kun ne muuttavat tili- tai esimerkiksi korttiehtojaan, joten olisi hyvä, jos valtiokin tiedottaisi kansalaisiaan lakimuutoksista. Näin ei kuitenkaan ole, vaan useat lakimuutokset ovat varsin hiljaista tietoa. Tärkeimmistä lakimuutoksista, kuten vaikkapa avioliittolakiin muuttuvista, tiedottaa media. Mediakaan ei ole selvillä kaikista pienimmistä lakimuutoksista, joilla saattaa kuitenkin olla vaikutusta useiden ihmisten arkeen ja hyvinvointiin.

Jos aikaa ja mielenkiintoa riittää, voi uusiin lakeihin tutustua oikeusministeriön ilmaisessa palvelussa, mistä löytyy tietoa kaikista Suomen laeista. Sivustolta löytyvät myös Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökset ja muiden kotimaisten ja eurooppalaisten tuomioistuinten päätökset. Päätöksiä tutkimalla voi päätellä, miten lakeja sovelletaan käytännössä.

Jos googletat ”vireillä olevat hallituksen esitykset” tai ”uusimmat hallituksen esitykset”, saat käsityksen siitä, mitä lakeja tai lakimuutoksia kenties on tulossa.

Mitkä oikeudet ja velvollisuudet kannattaa tuntea?

Tässä esitellyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös Suomessa asuvia ulkomaalaisia.

Suomalaisten oikeuksia

Kaikilla suomalaisilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, uskonnosta tai vammasta riippumatta. Jokaisella on mielipiteen ilmaisun vapaus, ja kokouksia sekä mielenosoituksia saa järjestää vapaasti (tosin mielenosoituksesta pitää ilmoittaa poliisille). Kuolemantuomiot ja kidutus on kielletty, ja asuinpaikan saa valita vapaasti. Kaikkia koskettavia oikeuksia ovat myös yksityisyydensuoja ja uskonnonvapaus. Aikuisilla ja Suomessa vakituisesti asuvilla on myös äänestysoikeus.

Suomalaisten velvollisuuksia

Suomessa oleskelevien tulee noudattaa Suomen lakeja. Suomalaisia koskettavat oppivelvollisuus, velvollisuus maksaa veroja, todistaa oikeudessa ja huolehtia lapsistaan. Kutsutun on pakko todistaa oikeudessa, ja kaikkien tulee auttaa mahdollisessa onnettomuudessa.

Tunne ainakin nämä lait

Suomalaisten ja Suomessa asuvien kannattaa tuntea ainakin perustuslaki. Se on Suomen tärkein laki, eikä mikään muu laki saa olla ristiriidassa sen kanssa. Muita tärkeitä lakeja ovat yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, lastensuojelulaki ja kuluttajansuojalaki.

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslaki kieltää kaikenlaisen syrjinnän, esimerkiksi etnisyyden, terveydentilan tai mielipiteen perusteella.

Tasa-arvolaki

Tasa-arvolain mukaan niin viranomaisten, työnantajien kuin oppilaitostenkin tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Myös kansalaisten on oltava syrjimättä toisiaan sukupuolen perusteella.

Lastensuojelulaki

Lastensuojelulain perusteella kaikilla Suomessa asuvilla lapsilla on oikeus huolenpitoon ja turvalliseen kasvuympäristöön. Jos tämä ei toteudu, voidaan lapsi tarvittaessa ottaa huostaan.

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalaki koskettaa kaikkia, jotka ostavat tavaroita tai palveluilta yrityksiltä. Tavaroiden tai palveluiden ostaja on kuluttaja, ja hänellä on oikeus saada hyvitystä, jos ostettu tavara on viallinen. Lain mukaan kuluttaja saa uuden tavaran tai rahat takaisin – paitsi jos viat ovat selkeästi itse aiheutettuja.

Jos ostetussa talvitakissa on reikä, tulee ensin ottaa yhteyttä tuotteen myyjään ja yrittää sopia asiasta tämän kanssa. Vasta sitten on aika ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja saada sitä kautta neuvoja asian viemisestä eteenpäin.

Jos tavara on ostettu yksityishenkilöltä, sovelletaan kaupassa kauppalakia, jolloin ostajat oikeudet eivät ole yhtä turvattuja. Esimerkiksi asuntokaupoilla kannattaa muistaa, että ostajaa koskee tiedonhankintavelvollisuus. Hän ei voi hakea kaupanpurkua tai hyvitystä sellaisista vioista, mitkä hänen olisi pitänyt havaita asuntoa ostettaessa. Myyjää koskeva tiedonantovelvollisuus tarkoittaa sitä, että hänen pitää kertoa kaikista tietämistään vioista avoimesti. Kuulostaa tulkinnanvaraiselta, ja sitä se onkin – asuntokauppoihin liittyvät riidat työllistävät paljon asianajajia.