Testamentti

Testamenttilla vaikutetaan siihen, miten omaisuus kuoleman jälkeen jaetaan. Testamenttityyppejä ovat mm. 1. Omistusoikeustestamentti 2. Rajoitettu omistusoikeustestamentti 3. Hallintatestamentti  4. Tuotto-oikeustestamentti  Testamenttityyppejä voidaan samassa testamentissa sekoittaa. Perillisille voidaan antaa esimerkiksi omistusoikeus rahaan, mutta hallintaoikeus asuntoon.  Testamenttityyppien …

Oikaisupyyntö ja valitus -keinot vääriä viranomaispäätöksiä vastaan

Jokaisella on oikeus hakea muutosta itseään koskeviin viranomaisten (hallinto)päätöksiin. Tällaisia päätöksiä ovat  muun muassa erilaiset etuus- ja lupapäätökset. Etuuspäätöksiä ovat esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen eli KELA:n maksamat tuet ja kunnan maksama toimeentulotuki. Lupapäätöksiä ovat esimerkiksi rakennuslupa ja elinkeinolupa. …

Perunkirjoitus

Perunkirjoitustilaisuus on toimitettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Tätä ennen tulee kuitenkin hankkia tarpeelliset asiapaperit perukirjan laatimista varten, kuten virkatodistukset ja saldotodistukset. Näiden saamisessa voi kulua joskus paljonkin aikaa, minkä vuoksi kannattaa olla liikkeellä ajoissa. Perukirjan …