Testamentti

Testamenttilla vaikutetaan siihen, miten omaisuus kuoleman jälkeen jaetaan. Testamenttityyppejä ovat mm. 1. Omistusoikeustestamentti 2. Rajoitettu omistusoikeustestamentti 3. Hallintatestamentti  4. Tuotto-oikeustestamentti  Testamenttityyppejä voidaan samassa testamentissa sekoittaa. Perillisille voidaan antaa esimerkiksi omistusoikeus rahaan, mutta hallintaoikeus asuntoon.  Testamenttityyppien …