Oikaisupyyntö ja valitus -keinot vääriä viranomaispäätöksiä vastaan

Jokaisella on oikeus hakea muutosta itseään koskeviin viranomaisten (hallinto)päätöksiin. Tällaisia päätöksiä ovat  muun muassa erilaiset etuus- ja lupapäätökset. Etuuspäätöksiä ovat esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen eli KELA:n maksamat tuet ja kunnan maksama toimeentulotuki. Lupapäätöksiä ovat esimerkiksi rakennuslupa ja elinkeinolupa. …